Sikkerheden i dit overvågningskamera er elendig

På årsbasis er der svind for 500 millioner kroner i byggeriet. Alt fra toiletruller og simpelt værktøj til dyre maskiner og mange liter diesel forsvinder.

For at undgå tyveri og svind, sætter man ofte overvågningskameraer op til at spejde ud over pladsen. Men det er ikke nok. De er usikre, og i alt er der 1500 kameraer i Danmark, der står totalt åbne over for hacking.

I denne artikel går Dagens Byggeri helt tæt på problemerne med overvågningskameraer og hvordan man kan sikre sit kamera og sin byggeplads bedst muligt.

Tekst: Mathias Hansen, billeder: Frederik Olsen, Louise Gregersen & Mathias Hansen, video: Frederik Olsen

Kim Klarskov havde aldrig haft problemer med kameraer, før hans firma fik selvstændige arbejdspladser. Foto: Louise Gregersen.

Kim Klarskov havde aldrig haft problemer med kameraer, før hans firma fik selvstændige arbejdspladser. Foto: Louise Gregersen.

Kim Klarskov er jord- og miljøkonsulent hos AG Lagercenter. Efter få måneder i jobbet kunne han ikke få tallene i regnskabet til at gå op. Udgifterne på brændstof var alt for høje på den jordtip, firmaet arbejdede på.

”Det var nok på grund af tyveri,” tænkte han.

”Det må vi gøre noget ved,” var hans næste tanke.

Derfor kontaktede han et sikkerhedsfirma, der satte nogle kameraer op. Det var ikke den billigste kamerapakke, han kunne finde. Tvært imod. Men det var det første, der kom frem, da han søgte på Google.

Svindet fortsatte. Især dieselforbruget var enormt højt. En dag stod hans John Deere-traktor så på fire madkasser. Alle fire hjul til en værdi af i alt 50.000 kroner var forsvundet.

- Arbejderne kom ud på pladsen en mandag morgen, og så stod traktoren der. Jeg ville naturligvis se båndet for at finde ud af, hvad der var sket. Der fik jeg at vide, at videokameraet sjovt nok ikke havde virket i øjeblikket, hvor tyveriet skete, siger Kim Klarskov.

Og så begyndte helvede. For da han researchede på sagen, fandt han ud af, at kameraet faktisk aldrig nogensinde havde virket. Der var en videosekvens på tre sekunder. Resten af tiden havde der ikke været nogen overvågning.

- Jeg overvågede selv pladsen om dagen, så de leverede en lukket trailer med en diesel-motor, som larmede sindssygt meget. Jeg troede jo så, at maskinen ladede kameraet op, så det var brugbart i de 12 timer, hvor jeg ikke selv sad med noget overvågning på en skærm, men det kørte aldrig nogensinde. Sådan havde det åbenbart været i fem måneder, siger Kim Klarskov.

Tre tips til at sikre din byggeplads mod uvedkommende:

  1. Lad aldrig dit kamera stå som eneste sikkerhedsforanstaltning. Opsæt altid hegn, sensorer eller andet, der også sikrer pladsen.
  2. Luk byggepladsen af om natten. Lås indgangspartier og nægt uvedkommende adgang – Også selvom forbipasserende bruger det som genvej.
  3. Placér sikkerhedsforanstaltninger der, hvor det giver mening. Hav for eksempel dit kamera tæt på dine mest værdifulde maskiner eller materialer.

Kilde: Casper Wilken, ejer af sikringsfirmaet SmartGuard.

Mere end bare kamera

På sin byggeplads havde Kim Klarskov ikke anden sikring end et overvågningskamera. Ikke nogen belysning, ingen sensorer og intet anråb.

Det gør, at sikkerheden langt fra er så stor, som folk forventer. Det siger Anders Albrechtslund, der er leder på Center for Overvågningsforskning på Aarhus Universitet.

- Hvis der er nogle helt særlige omstændigheder, kan det måske være nok at sikre en plads med et kamera, men i de fleste tilfælde ville det skulle stå sammen med andre sikkerhedsmæssige tiltag. Det er meget sjældent, at et overvågningskamera er tilstrækkeligt, siger Anders Albrechtslund.

Et eksempel på, hvordan et billede fra et SmartGuard-overvågningskamera kan se ud. Foto: SmartGuard.

Et eksempel på, hvordan et billede fra et SmartGuard-overvågningskamera kan se ud. Foto: SmartGuard.

Det er dog ikke det samme, som at et overvågningskamera ikke har en effekt. Det er heller ikke det samme som at sige, at kameraet langt hen ad vejen ikke gør det, som det skal. I det førnævnte tilfælde fra Kim Klarskov gik absolut alt galt, men ofte udfører kameraet sit arbejde. Det filmer der, hvor det er blevet sat til at filme.

- Overvågningskameraer er skrøbelige. Der skal virkelig ikke meget mere til end en hætte, før det er umuligt at lave en ansigtsgenkendelse. Men politiet roser det stadig, fordi det stadigvæk kan være meget nyttigt i en efterforskning. Men i sig selv løser det ikke alle problemer, siger Anders Albrechtslund.

Svind i byggeriet

  • - Der er cirka svind i byggeriet for 500 millioner kroner årligt.
  • - Det samlede tab ved et tyveri er på cirka 17.500 kroner plus forventede præmiestigninger som følge af tyveriet.
  • - I 2017 var der 1.134 anmeldelser af tyveri fra byggeplads. De allerseneste tal kommer fra 1. kvartal i 2018, hvor der alene var 301 anmeldelser.

Kilde: Dansk Byggeri

Sensorer kan være løsningen

Kim Klarskov var nødt til at træffe en beslutning, da han kunne se sin John Deere-traktor stå uden hjul. Han kunne simpelthen ikke tåle mere svind.

Derfor tilkaldte han firmaet SmartGuard. Firmaet kobler sensorer sammen med et kamera og en vagtcentral. Hvis en sensors stråle bliver brudt, drejer kameraet automatisk over, og en alarmcentral bliver tilkaldt. Hvis alarmcentralen så ser, at et tyveri er i gang, begynder et anråb af tyven fra de medfølgende højtalere.

Det medfører som oftest, at tyvene render deres vej.

- Da vi fik sat de nye kameraer op, kunne vi se, at der var et tyveriforsøg hver eneste nat. Vi kunne endda se, at en af vores egne medarbejdere næsten hver nat kørte sin egen private bil op til en dieseltank og snuppede 60 liter, siger Kim Klarskov.

Hos SmartGuard sidder en mand døgnet rundt og får beskeder, hvis linjen fra en sensor er blevet brudt. Foto: Mathias Hansen.

Hos SmartGuard sidder en mand døgnet rundt og får beskeder, hvis linjen fra en sensor er blevet brudt. Foto: Mathias Hansen.

Sensorerne er usynlige og danner et form for usynligt spindelvæv, der er umuligt at undgå, hvis man trænger ind om natten. Lidt ligesom i ”Mission Impossible” eller ”Oceans Twelve”, hvor lasere beskytter dyrebare værdier.

SmartGuards ejer Casper Wilken ser sensorerne som en nødvendighed for, at kameraerne har en korrekt effekt.

- Ofte ender overvågning med at blive passiv overvågning, for der render folk rundt i sorte jakker og med sorte hætter og kører i en stjålen bil. Og du opdager alligevel først tyveriet, når det er for sent. Så hos os har fokus fra starten af været, at vores system skulle være aktivt i stedet for reaktivt. Vi skal i bund og grund ikke fange banditter. Vi skal bare sikre pladsen, siger Casper Wilken.

Han fortsætter:

- Når entreprenørerne får stjålet noget, melder de det sjældent til forsikringen, fordi der er en selvrisiko, som er højere end den værdi, de får stjålet for. Så er det bare ærgerligt, siger han.

Kim Klarskov opdagede lynhurtigt, at der var noget galt med budgettet i AG Lagercenter, hvor især udgifterne til diesel var voldsomme. Foto: Louise Gregersen.

Kim Klarskov opdagede lynhurtigt, at der var noget galt med budgettet i AG Lagercenter, hvor især udgifterne til diesel var voldsomme. Foto: Louise Gregersen.

Kim Klarskov mærker forskellen og kan tydeligt se den på de rapporter, han nu modtager.

- Jeg vil tro, at næste gang vi skal have den her type kameraer op, vil der være indbrudsforsøg hver evigt eneste nat, indtil det går op for folk, at det ikke kan lade sig gøre. Der er stadig ikke et eneste tyveriforsøg, der er lykkedes, efter vi fik sat de kameraer op, siger Kim Klarskov.

Behandler ikke pladsen
som ens egen stue

Casper Wilken og SmartGuard arbejder hovedsageligt med sikring af byggepladser. Her har han opdaget en helt tydelig tendens, hvor der mangler opmærksomhed omkring egen plads.

Mange pladser bliver stadig brugt som gennemgangskanal om morgenen eller i de sene aftentimer, og hos nogle bliver der ikke låst af, fordi der er murere eller elektrikere, der skal kunne arbejde om natten.

Når kameraerne fra firmaet bliver sat op, er det ikke længere muligt. En mand holder fra en vagtcentral øje døgnet rundt, når en sensor bliver brudt. Og så er det slut med at komme for tidligt og udføre sit arbejde klokken 4.30, fordi det lige passede lidt bedre ind. Kameraet kan ikke skelne mellem en tyv, en medarbejder eller et rådyr.

- Der mangler simpelthen folk, der er bedre til at styre logistikken og til at styre, hvem der kommer ind på pladsen og hvornår. I vores vejledninger til byggepladserne bruger vi oceaner af tid på at forklare byggelederne, at de skal lukke pladserne, når de går hjem. Folk skal ikke kunne gå igennem en byggeplads, bare fordi det er den nemmeste vej ned til togstationen. Det er en byggeplads. Og så er det i øvrigt vildt farligt, for der kan nemt falde noget ned, siger Casper Wilken.

En dieseltank er ofte udsat for tyveri. Kim Klarskov oplevede for eksempel  tyveri fra egne medarbejdere af netop diesel. Foto: Louise Gregersen.

En dieseltank er ofte udsat for tyveri. Kim Klarskov oplevede for eksempel tyveri fra egne medarbejdere af netop diesel. Foto: Louise Gregersen.

Og så oplever han også, at bygherrerne på de forskellige projekter ikke kender reglerne.

I Arbejdstilsynets ”Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter”, står der ordret:

- Det er bygherrens ansvar (…) at koordinatoren træffer foranstaltninger, så kun beføjede personer får adgang til byggepladsen. Det vil sige, at kun personer fra de virksomheder, der ifølge tidsplanen skal udføre arbejde på det pågældende tidspunkt, leverandører samt personer, der jævnfør lovgivning eller aftaler har et gyldigt ærinde, har adgang til byggepladsen.

Det er aldrig entreprenørens ansvar, hvis en mand bryder ind på pladsen. Der er jo også set eksempler på folk, der har begået selvmord på pladser, og så kan det godt være, at det er entreprenøren, der bygger, men det er bygherren, der står med ansvaret Casper Wilken

Tre tips til at sikre
dit kamera mod hackere:

  1. Skift dit password, når du modtager kameraet. Der medfølger et standardpassword, der ikke er særlig sikkert.
  2. Opdater kameraet jævnligt. Så snart kameraet ikke længere kører på det nyeste operativsystem, er det langt mere blottet.
  3. Sæt dit overvågningskamera på et ”stand alone-wifi”. Altså et internet, hvor ikke andet end dine kameraer er tilkoblet. På den måde kan hackere ikke komme videre ind i systemet, hvis uheldet er ude.

ilde: Christian Dinesen, ekspert hos sikkerhedsfirmaet NNIT.

Fremtiden kan være hacking

En ting er, at kameraerne kan være dårligt sat op eller være sat op og være utilstrækkelige i kampen mod tyveri.

Men fremover kan der være endnu en trussel, hvis kameraerne er svage:

Hacking.

- Jeg har ikke konkrete tal på, hvor ofte det sker, at man via ip-adressen på et overvågningskamera når videre ind i et firmas systemer, men det sker, og det har jeg oplevet en del gange, siger Christian Dinesen. Han er ekspert og konsulent hos sikkerhedsfirmaet NNIT.

NNIT vejleder i sikkerhed og drifter it-løsninger. Heriblandt for DSB. Foto: Frederik Olsen.

NNIT vejleder i sikkerhed og drifter it-løsninger. Heriblandt for DSB. Foto: Frederik Olsen.

Det tog ikke mange sekunder for Christian Dinesen at finde frem til kameraer overalt i Danmark.

En hurtig søgning fra sikkerhedseksperten viste, at der var mere end 1500 kameraer i Danmark, der på den ene eller anden måde ligger åbne.

Der findes søgemaskiner, der er specialiserede til at søge overvågningskameraer frem. På Dagens Byggeri tog det ikke mere end en hurtig Google-søgning at finde hjemmesider, hvor kameraer over hele verden enten var totalt ubeskyttede eller med et standardpassword, som der følger med, når man får produktet af producenten.

Heriblandt fandt vi kameraer fra en byggeplads i Fredericia, adskillige kvægbesætninger samt fra to forskellige havne i Jylland og på Sjælland.

Christian Dinesen er en af de eksperter, der ikke bare vejleder om sikkerhed. Når han åbner sin pc, sætter han en dækskærm på, så man ikke kan se skærmen, med mindre man sidder lige for, og så har han gummidutter i sine usb-indgange.

Han ser to problemer med overvågningskameraer, som det er i dag. For det første stiller folk ikke store nok krav til kameraerne, og for det andet er de ofte sat op enten uden password eller med et standard-password. Det betyder, at bryder en hacker ind i kameraet, kan han ofte via ip-adressen nå ret hurtigt videre ind på det netværk, kameraet er sat op på og ad den vej videre ind i systemet.

- Producenterne er ikke gode nok til at informere. Mange gange står der slet ikke, at man skal ændre passwords, og de informerer ikke altid om, at der er kommet opdateringer til deres kameraer. Det gør bare, at man som forbruger er meget mere blottet, end man burde være, siger Christian Dinesen.

Christian Dinesen advarer mod uopmærksomhed og minder om, at man altid skal opdatere sit kamera. Foto: Frederik Olsen.

Christian Dinesen advarer mod uopmærksomhed og minder om, at man altid skal opdatere sit kamera. Foto: Frederik Olsen.